• Έλαιο λευκόδεντρου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Sweet smelling with notes of camphor and cajeput, Niaouli Oil is steam distilled from evergreen tree’s grey-green leaves and twigs. In aromatherapy, Niaouli oil may:

  • Instill feelings of invigoration for the spirit**

  • Stimulate concentration**

  • Be purifying and cleansing**

Εμφάνιση 1-2 από 2
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-2 από 2