• Ινδική πασχαλιά

  • Περισσότερες πληροφορίες

Neem is a tall flowering tree grown in India. Its seeds are cold-pressed to release antimicrobial neem oil that supports natural beauty and oral health.**

Εμφάνιση 1-6 από 6
Προβολή: 
Στοιχείο #40125
€ 7.20
(Μείον 25%)
was € 9.65
Στοιχείο #39089
€ 3.98
(Μείον 25%)
was € 5.30
Στοιχείο #40829
€ 11.76
(Μείον 20%)
was € 14.72
Εμφάνιση 1-6 από 6