• Νατριούχος ναπροξένη

The purpose of Naproxen Sodium (NSAID) is as a pain reliever and fever reducer. Naproxen sodium temporarily reduces fever and temporarily relieves minor aches and pains due to:

  • Minor pain of arthritis
  • Backache
  • Headache
  • Muscular aches
  • Menstrual cramps
  • Toothaches
  • The common cold
Εμφάνιση 1-9 από 9
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-9 από 9