• Μονολαυρίνη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Coconuts have many fatty acids, including lauric acid. Lauric acid is used to form Monolaurin, which provides a bunch of benefits. Today you can get…

  • 550 mg of monolaurin per serving
  • Convenient, quick-release capsules for daily intake
Εμφάνιση 1-3 από 3
Προβολή: 
Στοιχείο #10891
€ 13.85
(Μείον 25%)
was € 18.47
Στοιχείο #40187
€ 9.95
(Μείον 29%)
was € 14.03
Στοιχείο #10890
€ 7.60
(Μείον 25%)
was € 10.13
Εμφάνιση 1-3 από 3