• Μολυβδαίνιο

Molybdendum is not bioavailable. It’s a trace mineral that you get through what you eat.

  • Molybdenum is found in legumes, lentils and peas
  • It can be taken in quick-release capsules
  • Our supplement provides 500 mcg per serving
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2