• Διανοητική διαύγεια

  • Περισσότερες πληροφορίες

A must-have in any aromatherapy collection, our Mental Clarity essential oil blend emits an aroma that is sweet and herbal with pleasant floral notes. This oil:

  • Clarifies and energizes**

  • Stimulates the senses**

  • Helps ease mental fog and racing thoughts**

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2