• Έλαιο May Chang

  • Περισσότερες πληροφορίες

With its sweet and citrusy aroma, may chang oil is a newcomer to the world of aromatherapy—and is quickly gaining popularity! Often compared to lemongrass in scent, though lighter and sweeter, may chang oil:

  • Uplifts and helps ease occasional tension.
  • Helps instill mental clarity and optimism.
  • Encourages soothing rest.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2