• Έλαιο Marula

  • Περισσότερες πληροφορίες

Cold-pressed from the seeds of the Marula tree, marula oil boasts a rich history in use for its soothing emollient properties. Marula oil, with its light nutty scent, is:

  • Moisturizing for soft, supple skin.
  • Used in the hair as a hydrating hair oil.
  • Nourishing for the nail beds.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2