• Μανγκοστίν

  • Περισσότερες πληροφορίες

Mangosteen supplies super-antioxidant xanthones, neutralizing age-accelerating free radicals and supporting nutritional anti-aging efforts.** Additionally, mangosteen is known as:

  • A traditional Southeast Asian tonic.**
  • An exotic tropical superfruit.**
  • A modulator of the body’s inflammatory response.**
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Στοιχείο #40569
€ 10.86
(Μείον 34%)
was € 16.47
Στοιχείο #39031
€ 12.04
(Μείον 50%)
was € 24.08
Εμφάνιση 1-2 από 2