• Φλοιός μανόλιας

  • Περισσότερες πληροφορίες

Magnolia officinalis, commonly referred to as houpu magnolia or magnolia bark, is a species of Magnolia tree native to the mountains of China. Magnolia bark:

  • Has been used in traditional Chinese wellness practices for centuries

  • Contains the polyphenolic compound honokiol

  • Helps support a healthy mood**

Εμφάνιση 1-4 από 4
Εμφάνιση 1-4 από 4