• Μαγνήσιο σε μορφή σκόνης

  • Περισσότερες πληροφορίες

Magnesium is an essential mineral that is involved in over 300 enzymatic reactions within the body.** It is one of the most popular supplements available, and in this convenient powder form it:

  • Supports nervous system and cardiovascular health.**
  • Promotes cellular energy metabolism.**
  • Supports muscle health and strong, healthy bones.**
Εμφάνιση 1-5 από 5
Προβολή: 
Στοιχείο #39379
€ 12.40
(Μείον 40%)
was € 20.82
Εμφάνιση 1-5 από 5