• Μαγνήσιο L-Threonate

Magnesium is an essential trace mineral that is bioavailable. Magnesium L Threonate Supplement plays an important role in the body, but can only be obtained through certain foods. You’ll find our product to:

  • Deliver 2,000 mg of magnesium l-threonate per serving
  • Comes in easy to swallow, quick release capsules
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Στοιχείο #40183
€ 27.79
(Μείον 25%)
was € 37.03
Στοιχείο #40717
€ 50.71
(Μείον 25%)
was € 67.64
Εμφάνιση 1-2 από 2