• Κιτρικό μαγνήσιο

  • Περισσότερες πληροφορίες

Magnesium citrate is an easily absorbable salt form of magnesium that is valued for supporting bone and nervous system health, among other benefits.** The mineral also:

Εμφάνιση 1-9 από 9
Προβολή: 
Στοιχείο #5802
€ 6.78
(Μείον 25%)
was € 9.05
Στοιχείο #41114
€ 9.05
(Μείον 33%)
was € 13.58
Στοιχείο #39177
€ 9.05
(Μείον 40%)
was € 15.12
Εμφάνιση 1-9 από 9