• Λοραταδίνη

The purpose of Loratadine is as an antihistamine. As related to hay fever and other upper respiratory allergies, Loratadine supplement is used to temporarily relieve:

  • Runny nose
  • Sneezing
  • Itchy, watery eyes
  • Itching of the nose and throat
Εμφάνιση 1-4 από 4
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-4 από 4