• Έλαιο λάιμ

  • Περισσότερες πληροφορίες

The familiar scent of lime holds nostalgic memories for many of times spent enjoying warm weather. In aromatherapy, lime essential oil’s cool, fresh scent is used to help:

  • Invigorate and balance the body and mind.
  • Promote focus during times of uncertainty.
  • Cleanse the spiritual aura and restore confidence.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2