• Αρωματικό έλαιο κρίνου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Lilies are a group of gorgeous, unique flowers that have captured the hearts of people around the world for centuries. Lily fragrance oils are typically exotic and floral in scent, with soft, delicate notes that make them wonderful for:

  • Creating bouquet-inspired fragrance blends.
  • Mixing delicate, soft perfumes.
  • Adding to homemade candles, potpourri, body products, & more!
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2