• Έλαιο λεμονιού/ευκαλύπτου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Also known as lemon-scented gum, the essential oil derived from the lemon eucalyptus tree is a popular additive for fragrances and perfumes. In aromatherapy, Lemon Eucalyptus oil is also believed to be:

  • Clarifying for meditative purposes**

  • Helpful for the easing occasional stress**

  • Refreshing in aromatherapy practices

Εμφάνιση 1-3 από 3
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-3 από 3