• Αρωματικό έλαιο λεμονιάς

  • Περισσότερες πληροφορίες

Delightful, citrusy and bursting with tartness, lemon fragrance oils are an amazing addition to any fragrance oil collection. Lemon fragrance oils can be used to:

  • Add a lip-puckering tart aroma to any fragrance blend.
  • Make fantastic spring and summer-themed homemade projects.
  • Creating candles, potpourri, body products, & more!
Εμφάνιση 1-5 από 5
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-5 από 5