• Υγρό εκχύλισμα μελισσόχορτου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Also known as Melissa, Lemon Balm is a perennial herbaceous plant that is part of the mint family. In wellness practices, Lemon Balm:

  • Has been used for centuries, dating back to the Middle Ages

  • Contains rosmarinic acid, known for its antioxidant properties**

  • Is traditionally used to support healthy mood and calmness**

Εμφάνιση 1-3 από 3
Εμφάνιση 1-3 από 3