• Έλαιο λεβάντας

  • Περισσότερες πληροφορίες

The frontrunner of aromatherapy, lavender oil has been treasured for generations thanks to its spectrum of benefits. In addition to encouraging calm tranquility and sound rest, lavender oil can:

  • Promote skin and hair health**

  • Help balance emotions and uplift moods**

  • Help ease occasional stress and tension**

Εμφάνιση 1-10 από 12
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-10 από 12