• Λανολίνη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Lanolin is a natural emollient that comes from the wool of sheep. This moisturizing substance has been gaining popularity since the 1960s and Piping Rock's Lanolin cream provides you:

  • A deeply moisturizing experience for your skin

  • Protection from every day factors like wind and sun

  • The appearance of smoother looking skin

Εμφάνιση 1-3 από 3
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-3 από 3