• Ένζυμο λακτάσης

  • Περισσότερες πληροφορίες

Lactase is a digestive enzyme that breaks down the lactose sugar that is widely found in dairy products. For those with difficulty digesting dairy, lactase enzyme supplements:

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2