• Δοκιμαστικές ταινίες κέτωσης

  • Περισσότερες πληροφορίες

Ketosis Strips are easy testers to see the levels of ketones in your body. Piping Rock's Ketosis Strips are:

  • Easy-To-Use
  • Reliable and effective
Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2