• Άργιλος καολίνη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Koalin clay, also known as China White Clay, offers great benefits for the skin. Piping Rock’s Kaolin Clay powder can be used for:

  • Exfoliating the skin.
  • DIY at home spa masks.
  • Creating skin and hair beauty products.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Στοιχείο #10810
€ 5.79
(Μείον 25%)
was € 7.74
Στοιχείο #10811
€ 10.59
(Μείον 25%)
was € 14.12
Εμφάνιση 1-2 από 2