• Έλαιο αρκεύθου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Steam distilled from the familiar dark blue berries, juniper berry essential oil emits a sweet, warm, balsamic scent that is simply divine. In aromatherapy, this oil is popular for:

  • Stimulating the senses.
  • Helping instill a sense of calm.
  • Raising spiritual awareness during meditation.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2