• Άρκευθος

  • Περισσότερες πληροφορίες

Juniper has been used in culinary practices dating back to ancient Rome, and its use in wellness practices dates back to ancient times. Juniper supplements are:

  • Traditionally used to help maintain healthy fluid balance**

  • Used in wellness practices dating back to early Greek and Arabian physicians

  • Herbal supplements

Εμφάνιση 1-3 από 3
Εμφάνιση 1-3 από 3