• Εισπνευστήρας

Inhalers are a simple way to enjoy aromatherapy on-the-go! Simply add a couple drops of your favorite essential oil(s) to the enclosed cotton wick, pop on the top, and gently inhale the aromatic vapors when you want them most, such as when you're traveling, at work, at the store, and more!

Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Στοιχείο #39754
€ 18.10
(Μείον 50%)
was € 36.22
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-2 από 2