• Ύσσωπος

  • Περισσότερες πληροφορίες

Also known as Holy Herb, Hyssopus officinalis is a perennial shrub native to the Mediterranean. Hyssop:

  • Has been used in traditional wellness and culinary practices.
  • Is distilled into an essential oil with a rich herbaceous aroma.
  • As an essential oil, acts as a centering meditative aid.
Εμφάνιση 1-3 από 3
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-3 από 3