• Υγρό εκχύλισμα λυκίσκου

  • Περισσότερες πληροφορίες

These herbs are grown in regions of the United States, Europe and Australia. They are sourced from plants that grow on bines and can grow up to 22 feet in height! Piping Rock's Hops selection features...

  • Hops Strobile Liquid Extract

  • 350 mg Quick-Release Capsules

  • 90-Day Supply with Capsules!

Εμφάνιση 1-3 από 3
Εμφάνιση 1-3 από 3