• Σκόνη ιερού βασιλικού

Holy Basil in an Ayurvedic herb that has been used for centuries. It is also called "Tulsi", and means "Incomparable One" in Hindi. Known for myriad benefits, Piping Rock's Holy Basil selection includes:

Εμφάνιση 1-8 από 8
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-8 από 8