• Αλάτι Ιμαλαΐων

  • Περισσότερες πληροφορίες

Himalayan salt is a mineral mined from ancient geological deposits. Himalayan Salt is prized for its pink color, purity and varied health applications such as:

  • Promoting respiratory wellness.**
  • Supporting cleansing programs.**
  • Supplying many trace minerals.**
Εμφάνιση 1-5 από 5
Προβολή: 
Στοιχείο #6763
€ 13.12
(Μείον 25%)
was € 17.56
Στοιχείο #40005
€ 1.80
(Μείον 33%)
was € 2.71
Στοιχείο #39754
€ 18.10
(Μείον 50%)
was € 36.22
Εμφάνιση 1-5 από 5