• Σκόνη ιβίσκου

A gorgeous exotic plant with eye-catching, deep magenta and yellow flowers, hibiscus are certainly a popular addition to gardens. Used for dyes, teas, and wellness applications, hibiscus flowers:

  • Are popularly brewed into a naturally caffeine-free herbal tea

  • Contain vitamin C, anthocyanins, and minerals

  • Have been traditionally used

Εμφάνιση 1-6 από 6
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-6 από 6