• Σκόνη ιβίσκου

A gorgeous exotic plant with eye-catching, deep magenta and yellow flowers, hibiscus are certainly a popular addition to gardens. Used for dyes, teas, and wellness applications, hibiscus flowers:

  • Are popularly brewed into a naturally caffeine-free herbal tea.
  • Contain vitamin C, anthocyanins, and minerals.
  • Have been traditionally used.
Εμφάνιση 1-7 από 7
Προβολή: 
Στοιχείο #9080
€ 3.85
(Μείον 25%)
was € 5.15
Στοιχείο #9931
€ 7.24
(Μείον 25%)
was € 9.68
Στοιχείο #40870
€ 8.41
(Μείον 30%)
was € 11.95
Στοιχείο #9932
€ 13.21
(Μείον 25%)
was € 17.65
Εμφάνιση 1-7 από 7