• Φουντούκια

  • Περισσότερες πληροφορίες

Hazelnuts have a long history for their rich taste and flawless contribution to delectable desserts. Here at Piping Rock we offer these classic nuts that provide the following for you:

  • Versatile ingredient for cooking various dishes
  • Full of yummy nutrients
  • Bold, nutty flavor 
Εμφάνιση 1-4 από 4
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-4 από 4