• Έλαια για τα μαλλιά

  • Περισσότερες πληροφορίες

Hair oils are plant-­sourced beauty products that feature hair­-supportive compounds. These natural oils:

  • Supply beneficial fatty acids and antioxidants**

  • Promote lustrous, healthy & hydrated hair**

  • Help maintain hair’s manageability and silkiness**

Εμφάνιση 1-10 από 48
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-10 από 48