• Γκουγκούλ

  • Περισσότερες πληροφορίες

Guggul is a longstanding part of Ayurvedic wellness traditions, used throughout India for thousands of years. This resin extract:

  • Contains beneficial compounds known as guggulsterones.
  • May help support healthy cholesterol levels already within normal range.**
  • Delivers naturally-occurring antioxidant activity.**
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2