• Αρωματικό έλαιο πράσινου τσαγιού

  • Περισσότερες πληροφορίες

Green tea fragrance oil boasts the clean and full bodied scent of this traditional tea for a refreshing addition to any craft project. Use green tea fragrance oil to:

  • Add a refreshing and slightly floral aroma to any fragrance blend.
  • Make fantastic spring and summer-themed homemade projects.
  • Create candles, potpourri, body products, & more!
Εμφάνιση 1-4 από 4
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-4 από 4