• Πράσινο τσάι

  • Περισσότερες πληροφορίες

Green tea is a notable drink of choice due to its myriad health benefits. The tea comes from the leaves of the Camellia sinensis plant and is native to Asia. Its refreshing flavor and nutritonal profile make it a wellness favorite. Piping Rock's Green Tea selection includes:

Εμφάνιση 1-20 από 20
Εμφάνιση 1-20 από 20