• Πράσινο χειλικό μύδι

Straight from the ocean, Green Lipped Mussel supplements is a great addition to your healthy lifestyle. Green lipped mussels…

  • Are sourced from New Zealand
  • Provide an easy-to-swallow option
  • Retain nutritional value from being freeze-dried
Εμφάνιση 1-3 από 3
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-3 από 3