• Γκότου κόλα

  • Περισσότερες πληροφορίες

A perennial plant native to India, China and South Africa, Gotu Kola is a member of the parsley family. It's known as a traditional herb, and has been used for centuries in Chinese and Ayruvedic practices. Piping Rock's Gotu Kola supplement selection includes:

Εμφάνιση 1-4 από 4
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-4 από 4