• Γλυκίνη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Glycine is an amino acid closely associated with serine and creatine. The nutrient plays a number of important biological roles in the body and mind such as:

  • Optimizing healthy cognition.**
  • Promoting cellular health.**
  • Supporting for sports nutrition.**
Εμφάνιση 1-4 από 4
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-4 από 4