• Σαπούνι γλυκερίνης

  • Περισσότερες πληροφορίες

PipingRock’s collection of Glycerine Soaps are gentle, all-over cleansing bars, most of which are enhanced with the delightful aroma of essential oils. Glycerine Soap Bars are:

  • Great for the hands, face, and body.

  • All-natural and non-drying.

  • Vegan and GMO-free with no animal testing.

Εμφάνιση 1-10 από 14
Εμφάνιση 1-10 από 14