• Γλυκομανάνη

  • Περισσότερες πληροφορίες

Glucomannan is a form of soluble fiber that is derived from the konjac plant. It is a popular component in Asian foods and folk wellness practices, offering wellness benefits such as:

  • Supporting normal cholesterol & blood sugar levels.**
  • Promoting healthy weight management.**
  • Optimizing digestive efficiency & comfort.**
Εμφάνιση 1-3 από 3
Προβολή: 
Στοιχείο #40943
€ 12.67
(Μείον 25%)
was € 16.93
Εμφάνιση 1-3 από 3