• Έλαιο γερανίου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Derived from the flowering plant, geranium oil’s fruity-floral aroma is also known for being slightly minty in scent. Geranium oil, steam distilled from the flower of the plant, may:

  • Help soothe during occasional times of stress**

  • Promote uplifted moods**

  • Instill feelings of revitalization**

Εμφάνιση 1-3 από 3
Εμφάνιση 1-3 από 3