• Έλαιο γαρδένιας

  • Περισσότερες πληροφορίες

Boasting a sweet, green and floral scent, gardenias are a decorative evergreen shrubs that have become popular additions to gardens and a must-have ingredient in perfumery! Gardenia fragrance oil can be used to:

  • Add a delicate, floral and sweet aroma to any fragrance blend

  • Make spring-time craft projects

  • Creating candles, potpourri, body products, & more!

Εμφάνιση 1-2 από 2
Εμφάνιση 1-2 από 2