• Αρωματικό έλαιο πλουμέριας

  • Περισσότερες πληροφορίες

With hints of Jasmine and a tropical floral scent, our frangipani fragrance oil opens a world of possibilities for any craft lover. With aromas that will make you drift to island time and daydream about Hawaiian landscapes, frangipani fragrance oil is perfect for:

  • Island-themed projects.
  • Adding a dreamy, floral scent to any oil blend
  • Creating candles, potpourri, body products, & more!
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2