Αρωματικό έλαιο βακκινίου κίτρου 1/2 fl oz (15 mL) Φιαλίδιο με σταγονόμετρο

Αρωματικό έλαιο βακκινίου κίτρου, 1/2 fl oz (15 mL) Φιαλίδιο με σταγονόμετρο

Στοιχείο #5720
Σε απόθεμα
Τιμοκατάλογος: € 3.61
Η τιμή μας: € 2.71   (Μείον 25%)
Εξοικονομείτε: € 0.91

You can add an item to cart by clicking on the button

Χωρίς όριο

Piping Rock Cranberry Citrus Fragrance Oil

A staple of the holiday season in North America and England, cranberries are a unique culinary delight, their distinct tart-sweetness usually found served alongside turkey dinner enjoyed with loved ones. Thanks to this, these small, deep red berries often hold a sense of nostalgia for many people, whether they enjoy their strong flavor or not! Cranberries are often paired with citrus fruits such as oranges to add a touch of zestiness and cut some of the fruit’s natural tartness, creating not only a delicious flavor, but an intoxicating aroma that will brighten any room, and now you can harness this festive scent with Piping Rock’s Cranberry Citrus Fragrance Oil!

Fragrance

Fresh and tart aroma, with a splash of citrus zest

History of Cranberries

Cranberries grow on evergreen dwarf shrubs that can be found in bogs throughout the cooler regions of the Northern Hemisphere. These holiday staples have been enjoyed by the people of these areas for generations, the first documentation being in 1550 when James White Norwood noticed Native Americans using these tart berries for both food and to make red dyes. Since then, cranberries have found their way into recipes around the world, often sweetened to cut their natural bitter tartness, and can be found in juices, jams, sauces and other desserts.

How to Use Cranberry Citrus Fragrance Oil

Add the festive scent of Cranberry Citrus fragrance oil to your candle making, incense, potpourri, soaps, deodorants and other bath and body products!

To learn how to make your own unique homemade candles, check out this simple step-by-step on The Pipe Line!

Piping Rock’s Promise:

We proudly offer you everything you need for an advanced, daily Aromatherapy regiment at the lowest cost in the industry! From Essential Oils to Carrier Oils, Diffusers to Blending Bottles, Beeswax, Books & more, we have you covered. With over 100 Essential Oils to choose from, you can create your own homemade scents and beauty products. Enjoy various blends & Essential Oils Sprays or experience our revitalizing, botanical Massage Oils!

About Piping Rock’s Quality: 

You’ve found your One-Stop-Shop for Aromatherapy products at Piping Rock. Our Essentials Oils are crafted in our own “GMP Certified” manufacturing facilities. We verify Piping Rock products with third-party, FDA-registered agencies to ensure quality. Each product goes through hundreds of checks, in-process and post-production. Our outstanding Essential Oils are GCMS tested to deliver guaranteed purity. We offer various 100% Pure Essentials along with other popular, unique blends. We guarantee purity, potency, safety and innovation in everything we do.