• Νιασίνη που δεν προκαλεί ερυθρίαση

  • Περισσότερες πληροφορίες

Flush free niacin supplies this essential vitamin in an extended delivery form that minimizes its skin-reddening side effect. This type of vitamin B3 works by:

Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2