• Γύρη λουλουδιών

  • Περισσότερες πληροφορίες

A traditional herb used for decades, flower pollen is an increasingly popular herbal supplement derived from rye (Secale cereale). Flower pollen supplements:

  • Help to support prostate health.**
  • Promote urinary tract wellness and comfort.**
  • Are often available as concentrated extracts.
Εμφάνιση 1-2 από 2
Προβολή: 
Εμφάνιση 1-2 από 2