• Υγρό εκχύλισμα βάλσαμου

  • Περισσότερες πληροφορίες

Feverfew is a perennial wildflower that is related to the daisy. It is used to soothe neck muscle spasms and ease head discomfort in addition to:**

  • Promoting head and neck comfort**

  • Soothing tension and inflammation**

  • Supporting relaxed blood vessels**

Εμφάνιση 1-3 από 3
Εμφάνιση 1-3 από 3