• Τριγωνέλλα

  • Περισσότερες πληροφορίες

Fenugreek is an herbal extract derived from the seeds of a South Asian plant. The botanical has been used for centuries in the Ayurvedic wellness system due to its:

  • Support of blood sugar balance.**
  • Encouragement of cholesterol metabolism.**
  • Promotion of testosterone & male performance.**
Εμφάνιση 1-10 από 10
Προβολή: 
Στοιχείο #12420
€ 5.24
(Μείον 25%)
was € 7.02
Στοιχείο #3530
€ 9.59
(Μείον 25%)
was € 12.76
Στοιχείο #3261
€ 6.69
(Μείον 25%)
was € 8.96
Στοιχείο #12421
€ 9.50
(Μείον 25%)
was € 12.67
Στοιχείο #3262
€ 12.22
(Μείον 25%)
was € 16.29
Στοιχείο #39704
€ 4.88
(Μείον 14%)
was € 5.70
Στοιχείο #15041
€ 4.07
(Μείον 25%)
was € 5.42
Εμφάνιση 1-10 από 10