• Τριγωνέλλα

  • Περισσότερες πληροφορίες

Fenugreek is an herbal extract derived from the seeds of a South Asian plant. The botanical has been used for centuries in the Ayurvedic wellness system due to its:

  • Support of blood sugar balance**

  • Encouragement of cholesterol metabolism**

  • Promotion of testosterone & male performance**

Εμφάνιση 1-10 από 10
Δεν υπάρχει απόθεμα προσωρινά Ελέγξτε ξανά σύντομα
Εμφάνιση 1-10 από 10